Home

Japan: een land in taal en cultuur zo verschillend van Nederland. Een land ook met specifieke omgangsvormen. Heel anders is bijvoorbeeld de Japanse bedrijfscultuur en hoe bepalend is de hiërarchie niet voor het gedrag en taalgebruik van Japanners. De relatie tussen Nederland en Japan bestaat al ruim 400 jaar en nog altijd worden de banden aangehaald.

Veel Japanse bedrijven hebben een vestiging  in Nederland en meer en meer wagen Nederlanders zich op de Japanse markt. Om de communicatie en samenwerking met Japanners goed te laten verlopen en te bevorderen, om eenmaal verworven posities veilig te stellen en om activiteiten in Japan uit te breiden, is ondersteuning aan bedrijven en instellingen van het grootste belang. Het is dan ook om deze reden dat Maria van den Broek in 1994 het Japanse vertaal- en adviesbureau Tonbo opricht.

About us Maria

Maria van den Broek studeerde Japanse taal en letterkunde aan de Leidse Universiteit. Na het behalen van haar masterdiploma in 1991 werkte ze als freelance tolk, vertaler en docent Japans. In 1994 richtte ze Tonbo op, een bedrijf dat  zich uitsluitend op Japan richt en specialistische diensten op het gebied van de Japanse taal en cultuur verleent.

Naast vertaal- en tolkwerkzaamheden, biedt Tonbo taal- en cultuurtrainingen aan op diverse niveaus en vormt Tonbo een intermediair tussen Nederland en Japan voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties. Tonbo heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd van deskundige tolken en vertalers met een jarenlange ervaring.

Maria van den Broek is als vertaler Japans-Nederlands v.v. beëdigd bij de arrondissmentsrechtbank te Rotterdam. Tevens is zij lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en staat zij ingeschreven in het Bureau Beëdigde Tolken en Vertaler (BTV).

Naast haar werkzaamheden voor Tonbo is Maria van den Broek één van de vennoten en drijvende kracht van Tentekomai, een in Europa unieke onderneming op het gebied van traditionele Japanse instrumenten  en productiebedrijf  van Japanse theater- en muziekvoorstellingen in Europa.